CASAR VIZCAIA, S.L.

Paraxe Piteira, s/n

32550.VIANA DO BOLO (Ourense)

Tfno e Fax: 988340307 - Móbil: 63939637

Correo: xvizcaia@hotmail.com